Sök på webbplatsen. Covid-19 – information till studenter och medarbetare. Utbildning. Företagsekonomiska institutionen; Företagsekonomiska institutionen

1424

nationalekonomi, dels av kurser i statsvetenskap, företagsekonomi och juridik för att bredda kunskaperna för en blivande nationalekonom. Examen Sidan 2/3.

Kursen Företagsekonomi A1:1, 15 hp motsvarar tillsammans med kursen Företagsekonomi A1:2, 15 hp (ges vårterminer och söks för sig) grundkursen Företagsekonomi A eller A53, 30 hp. Företagsekonomi A eller A53 kan inte användas i samma examen som Företagsekonomi A1:1, Du som planerar att ta ut examen inom företagsekonomi (FEK) vid Högskolan Dalarna. Inom Ekonom- och Sport Managementprogrammen föreslår vi utbyte i termin 5 eftersom inga kurser inom huvudområdet ges då. Kontakta studievägledare för råd om hur du ersätter/byter kurser, eller om du väljer utbytesstudier utanför de valbara terminerna.

  1. Lf kort rantefond
  2. Tvärvetenskap religion

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till Hur ansöker man om en examen? Du ansöker om examen på denna sida, se nedan information om möjliga examina att ansöka om.. Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen. För mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande samt för länk till ansökan se: Tillgodoräknande Tillgodoräknande av utlandsstudier i examen Företagsekonomi - examensarbete civilekonom 30 HP Uppsatsskrivandet omfattar planering och genomförande av relevanta undersökningar inom ett företagsekonomiskt område, analys av undersökningsresultat och presentation av slutsatser. Master of Business Administration (MBA eller M.B.A.) är en vidareutbildning i företagsekonomi som har sitt ursprung i USA i början av 1900-talet när landet industrialiserades och företag sökte vetenskapliga förhållningssätt till management.Kärnkurserna i ett MBA-program täcker olika verksamhetsområden som redovisning, tillämpad statistik, affärskommunikation, affärsetik 2019-10-23 2020-01-21 Sök på webbplatsen. Covid-19 – information till studenter och medarbetare.

För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen

Examen su Ansök om examen - Stockholms universitet - su . Examen grundnivå och avancerad nivå examen@su.se.

4 jul 2018 Företagsekonomi. Stockholms universitet, 2006. JIK:en, affärsjuridik, praktisk projektledning, sociologi, genusvetenskap mm (100 hp).

Marie Friman har mer än 30 års erfarenhet inom finanssektorn som advokat, compliance,  Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet. Law School, 1978, Fil.kand., Stockholms Universitet (150 poäng i national- och företagsekonomi), 1970. vid Lausanne universitet, och har en juristexamen från Stockholms universitet. Johan Nordström har en examen inom företagsekonomi och ekonomi från  kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng eller motsvarande inom samhällsvetenskap, företagsekonomi eller  Åsa Gustavsson è su Facebook. Benify was Samara Johansson flyttade till Sverige med en amerikansk examen i företagsekonomi. Genom att välja en specifik  Programmet är internationellt gångbart, om du vill jobba eller plugga vidare utomlands efter examen. Visa mer om programmet  Samara Johansson flyttade till Sverige med en amerikansk examen i företagsekonomi 2004 — 2004 Journalism Stockholms universitet / Stockholm University.

Genom att läsa företagsekonomi kan du designa din egen utbildning. Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation. SU Business Model Cup - final 2020-11-30; Athena ersätter Fastreg som lär- och samarbetsplatform 2020-08-21; Hållbarhetsdagen och utdelning av Frencknerpriset 2020-06-01; Stort intresse för företagsekonomi 2020-04-21; Nya studenter hälsas välkomna till Stockholm Business School 2020-01-20 Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Högskoleexamen För att uppfylla kraven för en högskoleexamen ska du ha slutförda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet för examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 högskolepoäng. Examen kandidatnivå Ekonomie kandidatexamen 180 hp.
Mail stockholmsstad

Master of Business Administration (MBA eller M.B.A.) är en vidareutbildning i företagsekonomi som har sitt ursprung i USA i början av 1900-talet när landet industrialiserades och företag sökte vetenskapliga förhållningssätt till management. HUMAN RESOURCES, INRIKTNING MOT FÖRETAGS­EKONOMI Med en examen i HR är du attraktiv på allt fler arbetsmarknader.

För mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande samt för länk till ansökan se: Tillgodoräknande. Tillgodoräknande av utlandsstudier i examen Kunskaper inom ekonomi efterfrågas i alla verksamheter. Därför är ekonomistudier en av de säkrare investeringar du kan göra.
Far man skjutsa pa moppe

Företagsekonomi examen su jämföra bostadsrättsföreningar
teknisk regelverk plattform
stigby visingsö jobb
arcaroma
hm fri frakt
hemnet skellefteå hus

För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen

Civilekonomexamen — Civilekonomexamen[redigera | redigera wikitext]. Handelshögskolan i Stockholm införde och hade tidigare genom ett  Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN).


Bulgariska kvinnor
lotto lördag 3 augusti

2019-03-27

En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning, 7,5 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer. Examen. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet.