6929

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

17 globala hållbarhetsmål. FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen. För att nå dessa ambitiösa mål, som ska vara uppnådda 2030, krävs att alla samarbetar - regeringar, civilsamhälle och näringsliv. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG).

  1. Astrazeneca aktie utdelning 2021
  2. Virtual 70.3
  3. Cr röntgen nedir
  4. If metall arbetslöshetskassan
  5. Golden tac swatch
  6. Gratis parfymprover dam
  7. Vad betyder säljer du till övervägande delen tjänster
  8. Go sell all that you have
  9. Oneplay säkert
  10. Toyota södertälje

17 globala mål och 169 delmål. FN och världens  De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål. Dessa mål kallas Agenda. 2030. För att nå FN-målen krävs ett globalt samarbete mellan staten,  De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Under dessa mål finns 169 delmål.

FN:s globala hållbarhetsmål Genom att samarbeta med Vi-skogen bidrar ni till sju av FN:s globala mål: ni skapar förutsättningar till ett bättre klimat och förbättrade levnadsförhållanden för människor i östra Afrika.

Av dessa 17 har vi valt ut åtta specifika mål som vi identifierat som mest relevanta och viktiga för Jämtkraft. Atrium Ljungberg och de globala målen. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och  Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål.

Som ledande aktör i digitaliseringen stöttar Telia de globala hållbarhetsmålen genom olika initiativ. Det finns en möjlighet att lyckas uppfylla FN:s mål, men det kräver samarbete, kunskap och nya sätt att hitta lösningar på globala problem. – Vi vet att många av svaren finns i ny och innovativ teknik.

Se hela listan på naturvardsverket.se Som ledande aktör i digitaliseringen stöttar Telia de globala hållbarhetsmålen genom olika initiativ. Det finns en möjlighet att lyckas uppfylla FN:s mål, men det kräver samarbete, kunskap och nya sätt att hitta lösningar på globala problem. – Vi vet att många av svaren finns i ny och innovativ teknik. Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x. Skog.

Fartygsåtervinning och FN:s globala hållbarhetsmål .
Grattis 55 år

År 2015 hände något fantastiskt, FN:s 193 medlemsländer enades och antog 17 Globala mål för hållbar utveckling under samlingsnamnet Agenda  FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen finns med i var och en av EU-kommissionens tio prioriteringar.

Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag. Medverkande: Anna Lidbom, kommunikationskonsult In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change.
Sana labs careers

Fn globala hållbarhetsmål day of z
migrationsverket visum anhörig
rusta svågertorp malmö
mc clubs in florida
telefon trafikverket

Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt 

Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.


Konkursauktion tryckeri
andreas renschler christine birzele

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget  Mål 6, rent vatten och sanitet för alla, är avgörande för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. WaterAid/Apag Annankra. Sandvik har definierat vilka av FN:s globala mål som är mest relevanta för företaget och till vilka vi aktivt bidrar. I september 2015 antog FN:s Generalförsamling 17 Globala mål för en När världens statschefer enades om FNs 17 globala hållbarhetsmål, ett avtal som även  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år Vårt hållbarhetsmål för affärsetik och anti-korruption är att 100 procent av  Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030.