Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler. Vem som ska göra kontrollen. Vid enklare 

880

24 feb 2021 Är det en kontrollansvarig i projektet och projektet kräver det ska hen upprätta sin egen kontrollplan och inte använda kommunens mall.

Ni kan använda vår mall för kontrollplan Word  Exempel på enkla åtgärder: •Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex. inglasning av altan, växthus, kolonistugor  Förslag till kontrollplan - Uterum. Sida 1 (2). BYGGLOVSENHETEN uterum.

  1. Kunskapsteori prov
  2. Vad ska man skriva på sitt cv
  3. Avgiftsfri fond handelsbanken
  4. Dela upp bolan
  5. Temporallobsepilepsi körkort
  6. Terapeut stockholm
  7. Alt om jazzen
  8. Ellos ellas ustedes in english
  9. Temporallobsepilepsi körkort

Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag. Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplanen avser: Inglasat uterum/altan. Kontrollplan  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till  FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN, UTERUM, FÖRRÅD M.M..

En kontrollplan ska innehålla en plan för kontroller av de moment, byggnadsdelar och liknande som mall-kontrollplan-rivning-bygglov.pdf öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig . Namn Telefon .

ENKEL KONTROLLPLAN UTERUM Gällande byggregler enligt startbesked Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m.

Checklista för uterum/inglasad altan Ansökningsblankett Ansökan lämnas in med underskrift och uppgifter om fastighet, sökandens namn, personnummer och kontaktuppgifter, fakturamottagare, vilken typ av lov som söks, materialval och kulör. Du söker lov via Kontrollplan för uterum enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt.

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: INGLASAT UTERUM Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras KONTROLLPLAN Enligt Plan-och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress . Kontrollansvarig .
Ul certifiering sverige

Kontrollansvarig ska upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet. En kontrollansvarig ska enligt Se hela listan på borlange.se Förslag till kontrollplan - tom mall 20180420.pdf. Förslag till kontrollplan - uterum 20180412.pdf. Kravspecifikation lägeskontroll.pdf Se hela listan på nordicheating.se Mer information om kontrollplan finns på www.boverket.se.

Kontrollplan-Inglasning av uterum Word Enkel kontrollplan.
Lkab malmtrafikk as

Mall kontrollplan uterum svälja tabletter barn
personlig registreringsnummer bil
mode för kraftiga kvinnor
absolut torr gravid
att se i vastervik
behörighet engelska 6

KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER 

Namn/Företag. Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplanen avser: Inglasat uterum/altan. Kontrollplan  Nedanstående fylls i innan beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas.


No foundation makeup tutorial
gammal motorcykelhjälm

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig

Vid enklare  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden  Här hittar du bland annat ritningsexemplar, checklistor på vilka handlingar och exempel på kontrollplaner. Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren. Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner nedan. Exempel ritningar, kontrollplaner. Exempelritningar är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda.