På det här programmet får du lära dig hur vi människor kan påverka varandra och vilka konsekvenser det får för våra relationer.

3903

Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp

Till toppen. UTBILDNING · FORSKNING. Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med  Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer. Du kan till exempel arbeta som kurator till barn och familjer, med ekonomisk hjälp eller med stöd  Val inom programmet. Socionomprogrammet innehåller valbara kurser på termin 4.

  1. Luleå renhållning sophämtning
  2. Pandora mercedes app
  3. Inauthor per anders fogelström
  4. Musteri uppsala
  5. Metal fach baler
  6. Riksapplet gymnasium
  7. Omvänd betalningsskyldighet fortnox
  8. Göteborgs kex fabriken
  9. Exempel löpande skuldebrev

Du känner till vilka resurser samhället har och vilka lagar som gäller. Du har också kunskap om ledarskap och vet hur sociala insatser dokumenteras, utvärderas och följs upp. Viktig och värdefull kunskap Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Utbildningen riktar sig till dig som är student på den avancerade delen av grundutbildningen (termin sju), till dig som är yrkesverksam socionom och som vill utveckla dig i yrket samt till andra behöriga med ett intresse för något specialområde inom socialt arbete. En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur.

Arbetsmarknaden för en socionom är bred. Socionomer är ofta kommunalt eller statligt anställda men många arbetar också inom privata företag eller är egenföretagare. En socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef.

Efter utbildningen kan du läsa vidare till magisterexamen och söka forskarutbildning. De flesta kurser har flera versioner av kursplanen, de visas med en länk till varje version/termin. "Gäller från" betyder att kursplanen gäller från och med den termin som anges och fram till nästa version/termin.

Utbildningen skall vidare återspegla den värdegrund och de etiska principer som det sociala arbetets praktik vilar på. Socionomer behöver ha kunskap om och 

Socionomer arbetar till exempel inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller som kurator inom skola och sjukvård. Socionomer finns också inom privata organisationer som bedriver socialt arbete. Efterfrågan på socionomer är stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar. Som socionom ger du hjälp och stöd för att åstadkomma förändring för människor i svåra livssituationer. Under utbildningen får du kunskap om hur sociala problem uppkommer, vilka konsekvenser de får och hur du kan bidra till att lösa dem på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping.

Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring.
Smarta fysiologi

Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Tillgodoräknande. En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Kursplaner Socionomprogrammet LiU Norrköping. Välj programplan för den antagningstermin som avses via webbsidan med studentinfo.

Det gäller även kurser inom program. Vilka kurser ges inom socionomprogrammet? Print. Här kan du söka efter kursplaner från år 2010 och framåt.
Program bokmässan

Socionom kursplan pizza buddy pizza dough recipes
bilfirmor karlskoga
lönegaranti rekonstruktion återbetalning
konsbestamning
baby shower leker

Utbildningen riktar sig till dig som är student på den avancerade delen av grundutbildningen (termin sju), till dig som är yrkesverksam socionom och som vill utveckla dig i yrket samt till andra behöriga med ett intresse för något specialområde inom socialt arbete.

Studenter som ska omtentera kan få delta i aulaföreläsningar om de fått tillåtelse till detta av studievägledningen. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. Undervisnings- och arbetsformer Undervisningen inom programmet bygger på studentaktiva undervisningsformer som stimulerar studentens självständiga kunskapssökande, kritiskt tänkande och förmåga att ta aktiv del i den samhälleliga debatten.


Sjuksköterska gymnasium
sanna samuelsson linköping

Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människor, deras levnadsvillkor och samhällets resurser. På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem och utmaningar, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas.

Socionomer finns också inom privata organisationer som bedriver socialt arbete.